Infotechnica AB drivs av Lotta Tuvstedt. Jag är civil­ingenjör i Elektro­teknik med examen från KTH 1994 och har arbetat med teknisk dokumentation och marknads­­material i egen regi sedan 2003. Jag är en rutinerad skribent och copywriter, med ett stort intresse för produkters användbarhet.

För kontakt, mejla Lotta Tuvstedt eller ring 070-111 07 57.

Användarnas perspektiv

Min filosofi är att alltid utgå från användarens perspektiv. Att alltid anpassa innehåll, teknisk nivå och terminologi till mål­gruppens förutsättningar. I manualer handlar det bland annat om att beskriva det som användaren behöver veta och förstå – inte allt som konstruktören kan om produkten. I marknadsmaterial bör fokus vara på kund­nytta och affärs­behov, snarare än på hur invecklat och komplext systemet är.

Välskriven text

I min filosofi ingår också att en text måste vara väl­skriven för att väcka intresse, övertyga och ge insikt. När det gäller det skrivna ordet är jag på gränsen till pedant. Jag är nämligen övertygad om att läs­upplevelsen i högsta grad påverkar läsarens möjlighet att ta till sig innehållet.

Att uttrycka sig kort, koncist och konsekvent är en konst och en utmaning som tilltalar mig. Mitt intresse för användbarhet och min envishet vad gäller detaljer brukar också leda till förslag på produktförbättringar, t ex mer begripliga benämningar på menyer och funktioner.

Nätverk

Lotta Tuvstedt och Infotechnica AB är medlem i: