Behöver du hjälp med att skriva manualer? Mejla gärna Lotta Tuvstedt eller ring 070-111 07 57. Jag är civilingenjör och har lång erfarenhet av att skriva begripligt om teknik, både på svenska och på engelska.

Vem skriver era manualer?

På många teknikföretag förväntas konstruktörerna själva skriva manualer, instruktioner och hjälptexter. Det är ju trots allt de som kan produkten bäst. Fast det är inte heller ovanligt att konstruktörerna varken har tid, lust eller förmåga att utforma bra användar­dokumentation.

Konsekvensen blir i många fall ökade kostnader för kundtjänst, samt frustrerade och missnöjda kunder. Dessutom riskeras förseningar i utvecklings­projekten när medarbetarna tvingas lägga tid på annat än det som de är bäst på.

Dags att anlita en expert?

Som utomstående teknisk skribent är jag naturligtvis inte expert på era produkter. Däremot är jag specialiserad på att snabbt sätta mig in i nya maskiner, system och program­varor och att beskriva dem på ett begripligt sätt. Dessutom kan det vara en fördel att komma utifrån och inte vara så djupt involverad i utvecklings­arbetet, till exempel när det gäller att inse var svårigheterna för användarna finns.

Jag är civilingenjör och har som generalist en teknisk bredd. Genom åren har jag skrivit ett 60-tal (sist jag räknade, antagligen betydligt fler nu) väl strukturerade och lättillgängliga tekniska publikationer. Eftersom de flesta av mina kunder vänder sig till en internationell marknad skriver jag oftast på engelska, men självklart skriver jag även på svenska.

Jag arbetar i de program kunden önskar och har framförallt erfarenhet av Arbortext XML Editor och Microsoft Word. Min styrka är att skriva, men jag har även viss vana vid bild­bearbetning i Photoshop, Illustrator och eDrawings.

Jag hjälper gärna till med att skriva era tekniknära texter, till exempel:

  • användar­manualer
  • online-hjälp
  • underhålls­instruktioner
  • utbildnings­material
  • koncept­beskrivningar
  • system­dokumentation